Vor Frue Kirke

Et helt unikt bygningsværk for hele Norden. Opført 1200-1225 af Esbern Snares datter fru Ingeborg og hendes mand Peder Strangesen. Grundformen er et græsk kors. De 5 tårne samt de mål kirken er bygget efter viser, at ideen med hele kirkens udformning har været at bygge en model af Det himmelske Jerusalem som beskrevet i Johannes Åbenbaring.
Det gotiske sakristi er tilbygget omkring 1400.
Midtertårnet styrtede ned i 1827- undermineret af for mange begravelser – blev genopført 1870 efter en landsindsamling.
Barokaltertavlen er skåret i 1650 af Lorentz Jørgensen, Holbæk i bruskbarok, skænket af lensmand Hans Lindenov fra Kalundborg Slot. Han var gift med Christian den Fjerdes datter. Altertavlen blev senest restaureret i 1973. Døbefonten er i romansk granit og samtidig med kirken.
Prædikestolen fra 1870 er skænket af Lensgreve Christian Lerche, Lerchenborg.
Der findes endnu tre epitafier (mindetavler) i kirken fra 1600. Ældste lysekrone er fra 1730, og den største fra 1843.

Den norske kunstner Emanuel Vigeland har komponeret glasmalerierne i 1930. Orgel et med 20 stemmer bygget 1957 af firmaet W. Frobenius.

Kirken har fireklokker, to i nordre tårn fra 1607 og 1732. Endvidere to i østre tårn fra 1502 og 1938.
I efteråret 2013 modtog kirken et klokkespil i gave fra en privatperson. Klokkespillet spiller forskellige melodier klokken 9, 12, 15 og 18 – melodierne varierer efter årstider og højtider.
Kortæppe og antependium er vævet af Vibeke Gregers 1985.

I kirkegårdsmurens nordvestlige hjørne ligger præsteboligen fra omkring 1400, senere anvendt til rektorbolig, fattigskole og nu til ligkapel.
I sydøstre hjørne ligger den omkring 1400 opførte tiendelade, var fra1539-1739 latinskole.1973-74 blev den ombygget til menighedshus, nu kaldet ”Kirkeladen”.
Overfor ligger ”Stenhuset”, der også har været brugt som præstebolig. I 1853 blev det indrettet til sygehus og efter en del år som sygehus brugt til privat beboelse. I dagstår huset tomt og ejes af Nationalmuseet.

Info

Flere oplevelser