Tissø Kongsgård – Formidlingscenter Fugledegård

Der har i en periode på ca. 500 år været i alt fire stormandssæder ved Tissø, men der har kun været et aktivt gårdanlæg af gangen. De enkelte gårde har stået i ca. 100 år, herefter er de enten brændt ned eller rådnet op. I år 1050 forsvinder hele anlægget muligvis fordi områdets hedenske værdier ikke længere er interessante. Det er i denne periode at Danmark bliver kristen. Man kan derfor formode, at anlægget bliver nedlagt, fordi de kristne ønsker, at de hedenske kultsteder stopper deres aktiviteter. Hvem denne “statsmagt” er vides ikke. Det kunne f.eks. være en vikingehøvding fra Jelling, men der findes ingen kilder om denne hændelse.

Placeringen af stormandsgården ved Tissø skyldtes formodentligt, at den lå godt beskyttet mod angreb fra søsiden, da der er ca. 5 km til Storebælt og at vandstanden var ca. 3 m højere end i dag. Dette har medført, at bebyggelsen lå på en ø inde i landet, som kun vanskeligt kunne angribes. Samtidig har der været gode fiskeri-, landbrugs- og jagtmuligheder inden for kort afstand. Stormandsslægterne demonstrerede deres magt og position med prangende boliger og store ejendomme. Stormanden havde flere opgaver; han var både befolkningens beskytter, præst og hærfører. Mange af disse aktiviteter fandt sted på selve storgården. Der er bl.a. fundet en større markedsplads ved Hallebyeå syd for Stormandsgården. Div. fund af mønter fra bl.a. Sydeuropa tyder på et livligt handelsliv i perioden.

Lørdag d. 8. juni 2013 åbnede den nye udstilling “Kongsgård og Kultsted – vikingerne ved Tissø” på Formidlingscenter Fugledegård. Gennem 500 år var kongesædet ved Tissø et magtcentrum, hvor de nordiske guder blev dyrket og handel og håndværk blomstrede. I udstillingen udfoldes historien om området i vikingetiden. Formidling også i børnehøjde. Fra det nye Fugleskjul – en pæleplatform i Tissø – kan du komme helt tæt på områdets levende fugleliv. Hold øje med hjemmesiden www.naturparkaamosen.dk eller Facebook “NaturparkÅmosen” for det endelige program.

Det er nu muligt at beundre og komme tæt på den rekonstruerede Tissøring i udstillingen i Kongsgård og Kultsted på Formidlingscenter Fugledegård. Ringen er fremstillet af guldsmedene Ebbe og Dorthe Hjort, der har gjort utallige opmålinger af den ægte Tissøring, der findes udstillet på Nationalmuseet. Rekonstruktionen er lavet af forgyldt sølv og vejer ca. 1,5 kg.

 

Fundet af Tissøringen: Da gårdejer Lars Krogsager var ved at så sin mark i foråret 1977, sad en genstand pludselig fast i hjulakslen på harven. Det var en forgyldt stang, snoet og ca. 1 m lang. Inden han nåede at smide den væk bemærkede Lars Krogsager et dekoreret stykke. Han ringede derfor til Nationalmuseet som forbløffede modtog den næsten 2 kg tunge guldhalsring fra 900-tallet. Den vejer 1830 g. De to strittende tråde viser, at der allerede i vikingetiden er blevet klippet noget af ringen, som oprindelig har vejet 2,1 kg. Det har man gjort for at anvende guldet som betaling. For ringen har man kunnet købe ca. 500 stykker kvæg, hvilket svarer til bestanden på 20 gårde i vikingetiden.

Den værdifulde ring understreger Tissøpladsens kongelige karakter.

Fortællingen er baseret på teksten i bogen ”Guld, Magt og Tro” af Lars Jørgensen og Peter Vang Petersen, Nationalmuseet.

Entre til formidlingscenterets udstilling: 40 kr. for personer over 18 år.
Åbningstid: 11 – 16.
Naturpark Åmosen – Formidlingscenter Fugledegård – Bakkendrupvej 28, 4480 St.Fuglede

Vikingemarkedet 4.-5. oktober 2014 bliver større end året før. Der er tilmeldt 16 gæste-vikingegrupper. Der bliver derfor også flere aktiviteter og flere salgsboder end sidste år. Alle tilladelserne er i hus, så nu mangler vi kun det gode vejr, som vi har bestilt. Den nye vikingeudstilling på Fugledegård vil være åben under vikingemarkedet.
OBS: Entreen til udstillingen er nedsat til 25 kr. under markedet.

Info

Flere oplevelser