Røsnæs Kirke

Kirken er indviet til Sct. Laurentius og bygget 1200-1250. Tårn og sakristi er fra 1400-tallet og våbenhuset fra omkring 1600.
Prædikestolen med motiver af de fire evangelister er opsat i 1627 i den såkaldte Kalundborgstil.
Hovedparten af inventaret er fra 1600-tallet, undtagen krucifikset på alteret og døbefontens sokkel, der begge er nye.
I tårnrummet findes ligsten over kirkens præster og folkemindesamleren Laurits Kok, som døde i 1691, som skrev:” Danmark, dejligst vang og vænge”.

Info

Flere oplevelser