Møllebakken – et stykke danmarkshistorie.

 

Af Gitte Korsgaard, TV-Kalundborg.

De fleste, der bor i Kalundborg Kommune, kender Møllebakken i Kalundborg. Men der er ikke ret mange, der ved, at Møllebakken havde besøg af 50.000 mennesker mellem den 1. og 12. juli 1898, eller hvorfor de mange mennesker valfartede dertil.

Kaj Buch Jensen har endnu engang skrevet om Kalundborgs historie. Bogen ’Amtsudstillingen 1898’, som handler om århundredets udstilling på Møllebakken i Kalundborg. En udstilling, som blev fotograferet af fotograf Christian Reinau, hvis glasplader af meget fin kvalitet vidner om et spændende stykke Danmarkshistorie den dag i dag. Et stykke historie, som mange intet ved om.

”For nogle år tilbage var der nogle, der ville skrive om den store ildebrand i Kalundborg, som også dengang blev fotograferet af Christian Reinau. Deres projekt blev dog ikke til noget, men jeg fik idéen til at skrive om udstillingen, der jo også blev fotograferet af Christian Reinau,” fortæller Kaj Buch Jensen og fortsætter:

”Jeg har faktisk kendt til de fotos i mange år, og idéen går mange år tilbage. Udgangspunktet er faktisk Christian Reinau, der dengang købte rettighederne til at fotografere udstillingen. Han har faktisk efterladt sig ca. 70 glasplader,  og de glasplader er i vanvittig god kvalitet. Planen var egentlig, at jeg ville skrive noget til 100 års dagen i 1998, men jeg fik aldrig tid. Sidenhen er jeg gået på pension, fik mere tid, og nu fornøjer jeg mig med det.”

Relevant Danmarkshistorie

I 1897 besluttede man i Håndværkerforeningen i Kalundborg, at man i samarbejde med håndværkerforeningerne i Holbæk, Nykøbing Sjælland samt Samsø ville afholde en industri- og landbrugsudstilling for, det der dengang hed, Holbæk Amt, og snart var man klar med ’Amtsudstillingen’, der fandt sted fra den 1. til 12.juli 1898 på Møllebakken i Kalundborg.

”Der kom 50.000 gæster på cykel, i hestevogne,  via skibe og tog, herunder også specialtog, bl.a. et fra København, der havde 38 personvogne påhægtet. Så populær var udstillingen – vel at mærke i en tid, hvor der boede ca. 4.500 mennesker i Kalundborg. Det var en udstilling, der viste, hvad industrien kunne, og det var bestemt ikke tilfældigt, at den kom på det tidspunkt. Landmændene i Kalundborg sendte i den periode svin til Holbæk, men jernbanen til Slagelse blev, på det tidspunkt, også en realitet, hvilket betød, at købmændene i Kalundborg blev bange for, at landmændene ville begynde at sende deres svin til Slagelse, og derfor tog købmændene i Kalundborg initiativ til et slagteri i Kalundborg –  efterfølgende kom udstillingen. Det handlede om at bevare de handlendes tilknytning til Kalundborg. I Kalundborg havde man virkelig noget på spil, håndværkere og købmænd var bange for, at Slagelse og Holbæk rendte med det hele. Og man så jo netop på det tidpunkt de store udstillinger i London, Paris og også København, tanken spredte sig,” fortæller Kaj Buch Jensen.

Iværksættere – også dengang

Kaj Buch Jensen fortæller også om, hvordan det dengang handlede om iværksættere, hvilket mange måske vil finde interessant set i lyset af, at dagens Danmark jo netop har stor fokus på erhvervsliv, herunder særligt iværksættere. København voksede voldsomt på det tidspunkt, ligesom den gør igen i dag, og provinsen havde en masse at bevise for at overleve, og det vil en del danskere nok også mene, ikke er langt fra virkeligheden i dag.

Kaj Buch Jensen er bl.a. uddannet historiker og tilbage i 1973, hvor han var militærnægter, arbejdede han på Kalundborg Bibliotek, Museum og Lokalhistorisk Arkiv, og det var her, at det hele begyndte, da interessen for Kalundborgs historie blev vakt i disse lokaler.

Kaj Buch Jensens bog ‘Amtsudstillingen 1898’ udkom hos Almuebøger i 2015, men kan også bestilles på www.almueboeger.dk.

Info

Flere oplevelser