Loch Ness i Spangsbo – et besøg værd

En beretning om Loch Ness´ tilblivelse.
I 1963 begyndte vognmand Henry Hansen at grave grus på Johannes Jensens ejendom Kåstrupvej 43. I begyndelsen betaltes en afgift pr. kubikmeter, men efter et par år købte Henry Hansen hele Johannes Jensens ejendom, både jord og bygninger – nu blev der for alvor gravet grus. Først blev der gravet ned til grundvandsdybde, senere blev der lejet maskiner, der kunne gå i dybden. Der blev kørt en masse sten og grus til de store virksomheder, der var under opførelse i Kalundborg, både Raffinaderiet og Asnæsværket. I 1970 var der ikke mere grus, men der var blevet nogle store vandhuller, som Henry Hansen, der var en stor naturelsker, kunne se mange muligheder i.
Han begyndte sammen med sin svoger, Harald Olsen, at anlægge stier og veje og omkranse søerne med store sten samt plante en masse træer og buske, så området fik den form, man ser i dag. Henry Hansen havde fået kontakt med Poul Nielsen i Istebjerg, der havde sjældne ænder og gæs som hobby. Disse blev sat ud i de nu indhegnede søer, ligesom der blev udsat rødskaller og karper i søerne. Henry Hansen havde et ønske om, at området skulle være åbent for alle. Han samlede en del af den nærmeste familie for at finde et godt navn til stedet. Der var flere forslag, der blev kaserede, indtil en nævnte ”Loch Ness”. Det blev godkendt og vedtaget. Henry Hansen var ungkarl, og da han solgte sin vognmandsforretning, flyttede han selv ind i et nybygget hus ved søen. Han testamenterede sin formue til Tømmeruphallen, T.G.U. og H.A.V. De tre foreninger solgte senere hele området til Kalundborg Kommune. Poul Nielsen, Istebjerg overtog Henry Hansens hus ved søen og indgik en aftale om, at han måtte bruge søerne til sine ænder og gæs.

Poul Nielsen døde i 1987. Kommunen var ikke interesseret i at videreføre området med pasning af fugle m.m. Der blev derfor indkaldt til beboermøde for at finde ud af, hvad der skulle ske med området. Det førte til oprettelsen af en forening: Loch Ness´ venner. Foreningens formål var at drive området, som både Henry Hansen og Poul Nielsen havde gjort det. Poul Nielsens enke forærede alle de sjældne ænder og gæs til foreningen, som fik samme aftale med kommunen om, at den selv skulle stå for vedligeholdelse og drift af området. Arbejdet med fodring af fuglene, skæring og pakning af brød, beskæring af træer og buske, maling af huse, borde og bænke m.m. udføres af bestyrelsen for Loch Ness´venner.

Med tiden er området blevet et yndet udflugtsmål med gæster fra hele Sjælland. Området besøges hyppigt af skoler og børnehaver. Der er blevet indlagt vand og elektricitet i området. Kommunen har opstillet borde og bænke, hvor folk kan nyde deres medbragte mad og drikkevarer. Kommunen sørger ligeledes for græsslåning og grusning af stier. Der er opstillet salgsboder, hvor man kan købe poser med brød til fodring af fugle og ænder. Indtægterne fra salg af brød og kontingent til foreningen bruges til vedligeholdelse af hegn og køb af foder.
I 1995 fejrede Loch Ness´venner 25-års jubilæum for dens tilblivelse ved at rejse en mindesten for Henry Hansen.

Info

Flere oplevelser