Kragerup Gods

Kragerup er i dag en stor virksomhed bestående af land- og skovbrug samt selskabs- og konferencevirksomhed.
Besøg også Aktivitetsparken – Kragerup Go High – Åben park & gårdbutik.

Den første kendte ejer af Kragerup var Eggert Ulfeldti slutningen af 1500 tallet.
Han efterlod sig 2 bemærkelsesværdige minder; det ene et ottekantet tavlebord af sten med hans og hustruen Elisabeth Galdes våben.
Det andet 2 ligsten indsat i kirkemuren i Ørslev kirke, samt enaltertavle i Alabast, der tilhørte Kragerup.

Næste ejer var Christian Friis, der i 1616 blev udnævnt til Rigskansler hos Kong Chr.IV.
Fra hans tid står hvælvingskælderen tilbage. Hovedbygningen var dengang spejlvendt med vindebro mod øst.
Friis opførte en ny hovedbygning med voldgrav, tilkøbte betydelige arealer og gjorde, på trods af sine mange gøremål for kongen og fædrelandet, Kragerup til et betydeligt og værdifuldt gods.
Senere kendte ejere var af slægterne Urne, Juul og Lerche og Fogh.
Sidstnævnte dyrkede de første kartofler på Sjælland, oprettede stor uldfabrik og dambrug med mange store karpedamme.

Info

Flere oplevelser