Evighedstræer i Kalundborg Kommune

 

Den gamle Avnbøg på Møllebakken kåres nu som Evighedstræ. Foto: Susanne Ladefoged.

Kalundborg var den første kommune i landet, der i 2012 fik Evighedstræer i DN regi. På Møllebakken i Kalundborg kåres nu Evighedstræ nummer 11 i Kalundborg kommune – en flerstammet Avnbøg.

Formand for DN i Kalundborg Susanne Ladefoged er glad for, at Kalundborg, som den første kommune i Danmark, der kårede Evighedstræer, nu kan sætte Kalundborgs Evighedstræ nr. 11 i Kalundborg kommune på Danmarkskortet. Det officielle nummer er nr. 95 på landsplan.

Den smukke, store, flerstammede Avnbøg på Møllebakken er med sine cirka kun 100 år på roden ung i Evighedstræ regi. Egetræer kan blive mere end 1000 år gamle, så Avnbøgen er ikke nogen olding i denne sammenhæng. Men alligevel – med sine 2 meter i omfang ved roden, de mange ar fra nedfaldne grene og de mange store stammer, der skyder op fra én rod, så er træet fundet værdigt til at bære titlen Evighedstræ i DN regi.

Repræsentant Charlotte Jørgensen, Vej, Ejendom og Affald fik overrakt diplom og satte emblem på træet, der nu har lov at stå ”for evigt”. Til træet er der fremstillet et genkendeligt emblem, så alle også i fremtiden kan se, at dette træ er specielt udvalgt som Evighedstræ.

Skov- og landskabsingeniør Rasmus Berg, Kalundborg Kommune forklarede deltagerne om den fældning, udtynding og naturpleje, der blev foretaget i 2018-2019, og som stadig foregår på Møllebakken. Rasmus Berg vil komme ind på, hvad der mangler af tiltag, og i hvilken retning ønskerne går for den videre pleje og udvikling af Møllebakken.

De ti øvrige Evighedstræer i Kalundborg kommune er Morbærtræet i Kalundborg museums have, Platanen ved Kaalund kloster, Egen på Ørnebjerg, Blodbøgen ved VAB i Rørby, Grå Ellen i Kildeskoven, Trompet kronen ved det nu nedrevne Sæby sygehus, Asken ved Høng bibliotek, som nu delvis henligger som dødt ved i Høng skov og delvis er blevet drejet til fine træting, Asken ved Bjergsted gadekær, den mange stammede Bøg i Vindekilde og mastodonten Guld Hængepilen ved bevægelsesparken i Høng.

Info

Flere oplevelser