Bronzealderhøje på Asnæs

Kalundborg Museum og Kulturstyrelsen opfordrer til at gå på opdagelse på Asnæs efter de 100 bronzealderhøje fra Danmarks oldtid. Asnæs var beboet i oldtiden, bl.a. fordi der her var masser af flint af god kvalitet. Flinten blev intensivt udnyttet i bondestenalderen og i bronzealderen fra 4.000 til 500 f.Kr.

Det, at Asnæs har været dækket af skov, og jorden ikke har været dyrket i århundreder, har medvirket til, at der er bevaret så mange gravhøje. Ca. 100 gravhøje fra yngre bronzealder er fordelt på halvøen sammen med et antal gravhøje fra bondestenalderen.

Ved en ‘åbningsceremoni’ d. 14. april 2014, hvor museumsinspektør Niels Hartmann fra Kalundborg Museum samt projektleder Marianne Rasmussen Lindegaard fra Kulturstyrelsen holdt taler, blev formidlingsprojektet ‘Danmarks oldtid i landskabet’ officielt indviet. Der er anlagt en oldtidsrute rundt til et udvalg af høje udført i samarbejde med rådgivende skov- og landskabsingeniør Klaus Falk-Sørensen. Jens Nielsen fra Kalundborg Arkæologiforening har skrevet teksterne til fem informationstavler, hvor man bl.a. kan læse, at bronzealderhøjene på Asnæs er fordelt med ca. 60 i Forskov og 40 i Vesterskov.

Info

Flere oplevelser