Svarene fra kommunalpolitikkerne

Under overskriften: Vil I være med til at udvikle turismen til Kalundborg?  sendte Kalundborg Turistforening den 30. august seks spørgsmål til de politiske partier, der opstiller kandidater til kommunalvalget den 16. november2021.

Alle partier, med undtagelse af Demokratisk Fællesliste, har svaret på de seks spørgsmål.

Spørgsmålene drejer sig om vedligeholdelse af byens seværdigheder og turistattraktioner, om brug af skilte og QR-koder for at optimere turistinformationerne på bygninger og andre steder, om at sikre udbredelsen af kendskabet til Kalundborg og til landskendte personer med relationer til Kalundborg, om at gøre indfaldsvejene til Kalundborg mere imødekommende overfor gæster, om byens turisters, gæsters og besøgendes basale behov, og om de frivillige foreningers forhold til kommunen, kommunens forhold til de frivillige foreninger, samarbejde og aktiviteter.

Spørgsmålene dækker en del af de emner, som de seneste år er diskuteret i forskellige fora.

Alle de politiske partier svarer, at de vil arbejde positivt på at gøre forholdene bedre. Det gælder for alle de forhold, der er opridset i de stillede spørgsmål.

Om alt kan blive bedre her og nu er selvfølgelig et spørgsmål om økonomi, men vi har konstateret, at ligegyldigt hvilken sammensætning Kommunalbestyrelsen vil have efter kommunalvalget, så vil alle være positive.

I Kalundborg Turistforening siger vi mange tak for jeres svar. Vi glæder os til at samarbejde om de nævnte forhold.

 

Kære kandidater til Kalundborg kommunalbestyrelse

Kalundborg Turistforening har valgt at udarbejde en række spørgsmål til de politiske partier, der opstiller kandidater til kommunalvalget den 16. november 2021. Spørgsmålene stiller vi på baggrund af, at det er, som om ingen tager sig af turismeudviklingen i Kalundborg. Destination Sjælland varetager Kalundborgs interesser, sådan som hensigten er med Destination Sjælland. Det er et destinationsselskab, der skal varetage kommercielle destinationers interesser, og Kalundborg er ikke en kommerciel destination, det er Kalundborg Museum, Dyrehøj Vingård og andre steder i Kalundborg og omegn, men Kalundborgs turismeinteresser er der pt. kun Kalundborg Turistforening til at varetage, derfor spørgsmålene til politikerne. Spørgsmålene kunne have den fælles overskrift:

Vil I være med til at udvikle turismen til Kalundborg?

Spørgsmål 1: Om vedligeholdelse af byens seværdigheder og turistattraktioner

Kalundborg besøges hvert år af et stort antal turister og andre gæster, som kommer til byen, fordi de har familie eller venner i byen. Mange gæster kommer, fordi de vil opleve den femtårnede kirke, som de har hørt om i skolen og samtidig opleve Kalundborgs historie ved at besøge ruiner efter Esbern Snares borg og ruiner efter Kalundborg Slot, hvor mange bliver overraskede over, at det var her, Christian den 2. var fængslet de sidste ti år af hans liv, at det var hertil Dannebrog blev bragt, efter det var faldet fra himlen i 1219, at det var her kongerne holdt danehof, og her Kong Hans fik vedtaget udelelighedsbrevet den 31. maj 1494.
Det er blot nogle enkelte af Kalundborgs seværdigheder. For dem alle gælder, at de kun vedligeholdes nødtørftigt for den del, der er kommunens ansvar. Vores spørgsmål til politikerne er:
Vil jeres parti være med til at udvikle en vedligeholdelsesplan, og vil I budgettere med tilstrækkelige midler til at optimere vedligeholdelsen af seværdighederne således, at byens gæster oplever vel vedligeholdte seværdigheder, der giver gæsterne en god oplevelse og lyst til at komme igen?

A – Socialdemokratiet

Ja, det er helt naturligt, at vi skal have sikret en vedligeholdelsesplan og prioritering af midlerne. Det kommer ikke til at ske af en omgang, men en løbende plan så vi får indhentet efterslæbet på vedligeholdelse, og så vi fremadrettet sikrer nødvendig vedligeholdelse. Det er kulturarv, vi forvalter, så vi føler os forpligtet til at sikre vedligeholdelse for både nuværende og fremtidige generationer. Vi ønsker, at Højbyen bliver en stjerne blandt turistattraktioner i Vestsjælland – og ja gerne i hele DK.

B – Radikale Venstre

Ja, det er jo klart at vi vil det. Selvfølgelig skal der være en plan for vedligeholdelse af både bygninger og områder. Jeg er godt bekendt med at også udenoms arealer, såsom omkring vores museum og ruin ikke fremstår på en god måde. Det er Teknik & Miljø, der har ansvaret for det efter aftale med f.eks. museet. Det bliver bare ikke gjort godt nok. Radikale Venstre sidder ikke i udvalget, og vi har kun én ud af 27 stemmer i KB. Men jeg vil fortsat påpege det, også når vi ser frem til næste planseminar og næste budget.

C – Konservative Folkeparti

Ad 1) Selvfølgelig skal vi have en udviklingsplan for vores lokale seværdigheder, der tilsikrer at disse er i en ordentlig stand. Pengene til dette og øvrige initiativer kan givetvis findes ved en omprioritering af midler, der allerede bruges på turismeudvikling i anden sammenhæng (Destination Sjælland).

 D – Nye borgerlige

Spørgsmål 1. En vedligeholdelsesplan er den rigtige vej og burde langt hen af vejen løse de fleste problemer, vi undrer os samtidig over, at den ikke allerede er lavet. Nye borgerlige mener, at kommunen skal gå i samarbejde med Skov og naturstyrelsen og derigennem bruge arbejdsløse og personer med udfordringer til at deltage i vedligeholdelsesprojekter af natur og seværdigheder, hvor dette giver mening.

F – Socialistisk Folkeparti

I SF-Kalundborg ønsker vi især at understøtte udvikling af bæredygtig turisme i Kalundborg Kommune, gennem vores arbejde i kommunalbestyrelsen. Vi er principielt indstillet på at afsætte midler til formålet, inden for hvad budgettet tillader.

Kalundborg bys seværdigheder er i topklasse og en bevarelse og promovering af disse bør være en pligt for Kalundborg kommune. De skal fremstå indbydende for at kunne fastholde turister længst muligt. Turisterne skal få lyst til at vende tilbage og anbefale Kalundborg til deres netværk. Man bør derfor lave en langstrakt planlægning for arbejdet med dette.

O – Dansk Folkeparti

  1. Dansk Folkeparti (DF)  var det eneste parti, der i 2019 bad om 300.000 KR. til budgettet for 2020. Pengene skulle bruges til at få et arkitektfirma til at udarbejde en plan for hele Højbyen omkring Museet. Venstre og de Radikale gik kun med, hvis vi vil nøjes med 200.000 Kr.

Museum Vestsjælland fik to arkitektfirmaer NORØN og RØNNOV til at komme med forslag til at udvikle Kalundborg Museum fra et traditionelt Egnsmuseum til et formidlingscenter for Vikingetiden og Middelalderen.

Forslaget er forelagt Kommunalbestyrelsen, Vor Frues Sogns byggeudvalg samt beboerforeningen i Højbyen. Alle er begejstret for forslaget, som indeholder: Vand i Voldgraven, stor trappe fra Hærvigsgade til Stenhuset med et udsigt plateau, udgravning af Gørtler Gården for enden af svømmehallen, café i haven, ølkælder under Vestlængen, opførelse af et tårn ved Folen, som det var på Kalundborg Slot samt meget mere.

 V – Venstre

Venstre vil gerne deltage i at udvikle en plan og også at sætte midler af til de aktiver, hvor det er kommunens opgave. Derudover vil det være nødvendigt at inddrage de øvrige aktører, så også de spiller med. Kun på den måde vil helhedsbilledet fremstå godt.

Ø – Enhedslisten

Ø Svar: En vedligeholdelsesplan er rimelig ukonkret. Hvis man skal have noget igennem i kommunen, er det vigtigt at vide konkret, hvor meget det koster.

Men vi vil gerne være med til at fremme en vedligeholdelsesplan og synes, der er behov for en sådan.

Spørgsmål 2: Om turistinformation på bygninger

Blandt Kalundborgs turistattraktioner er bl.a. de 7 bevarede stenhuse fra middelalderen og en del andre flotte bygninger, som ved et diskret skilt med bygningens historie, evt. som QR-kode, vil kunne give gæsterne et unikt indblik i byens historie og udvikling.
Vores spørgsmål til politikerne er:
Vil jeres parti i kommunalbestyrelsen arbejde aktivt for at sikre skiltning, QR-koder og anden relevant information til byens gæster?

A – Socialdemokratiet

Ja, det er en god ide. Der findes jo allerede QR koder mange steder. Vi vil gerne holde det ved lige og udbygge det fortsat.

B – Radikale Venstre

Ja, QR-koder er en rigtig god måde at informere om de pågældende ting. Vi ser det f.eks. på de pæle der er i forbindelse med Lundbye.

C – Konservative

Ja.

D – Nye Borgerlige

Ja. Nye borgerlige går ind for at informationen bliver gjort tilgængelig via turist foreningen. Informationen kan genereres via skoleprojekter for de ældste klasser i de forskellig skoler fordelt i kommunen. Kommunen kan bakke op med de fysiske genstande der skal bruges ti QR og lignende.

F – Socialistisk Folkeparti

En god skiltning er med til at give turisterne en god oplevelse, derfor vil vi understøtte god skiltning i form af bl.a. QR-Koder.

O – Dansk Folkeparti

Naturligvis, det er en del af svaret i nr. 1.

V – Venstre

Ja. Kunne meget vel kombineres med aktiviteten i spørgsmål 1, da de øvrige ejere af aktiver/seværdigheder naturligvis skal være en del af den samlede turistinformation.

Ø – Enhedslisten

Det forslag vil vi gerne være med til at fremme.

Spørgsmål 3: Om de kendte personer, der har tilknytning til Kalundborg

Mange landskendte personer er født, opvokset i, bor eller har boet i Kalundborg. Her skal blot nævnes nogle få:
Esbern Snare, Kalundborgs grundlægger, Kalundborg borgerne indsamlede penge til en statue, som er opstillet på Torvet, men der er ingen information om, hvem Esbern Snare var.
Johan Thomas Lundbye Danmarks vel nok bedste guldaldermaler blev født i Skibbrogade og levede det meste af sit liv i Kalundborg. Lundbyes hoved er afbildet i form af en skulptur ved Adelgade indgangen til Vor Frue Kirke. Ved Lundbyes fødehjem i Skibbrogade 8 har Kalundborg Turistforening med indsamlede penge bekostet opsætningen af en mindetavle for Lundbye – anden information findes ikke om Lundbye.
Sigrid Undset er født i Gyths Gård, Torvet 12. Et lille skilt foran huset informerer ganske kort om Sigrid Undset.
Elise Sørensen opfinderen af stomiposen er født i Kalundborg – det var der ikke mange, der vidste, før Jan Gintberg skulle lave et fjernsynsprogram om Elise Sørensen.
Vores spørgsmål til politikerne er:
Vil jeres parti være med til at afsætte ressourcer til at sikre udbredelse af kendskabet til nogle af de mange landskendte personers relationer til Kalundborg?

A – Socialdemokratiet

Ja, vi vil gerne være med til at udbrede kendskabet til kendte historiske personer fra Kalundborg. Det ligger også i svaret på spørgsmål 1. Det hænger sammen. Flere af vores kandidater var til en levende rundvisning i middelalderens Kalundborg søndag den 17. 10, og det var der mange andre, der også var. Det viser en stor interesse for vores kulturhistorie, som vi selvfølgelig skal sikre kendskabet til.

B – Radikale Venstre

Spørgsmål 3:

Jeg tror det handler om et samarbejde mellem f.eks. Turistforeningen, Kalundborg Kunstforening, Lundbye komitéen, Kultur & Fritid samt Teknik & Miljø. Hvis I sammen kunne lave en oversigt over de ting, der mangler, så tror jeg også det vil være muligt at finde økonomien til det.

C – Konservative

Ja. Det vil være med til at øge turisters og potentielle tilflytteres interesse for Kalundborg som besøgsdestination

D – Nye Borgerlige

Nye borgerlige kan ud fra spørgsmålet ikke se hvad det vil kræve og hvad der ellers ligger i det. Vi er ikke afvisende men skal have et billede af omkostning og virkning før vi vil sige ja til noget.

F – Socialistisk Folkeparti

Kalundborgs historie og kendte personer tiltrækker flere turister. Det er en god idé at gøre opmærksom på det i resten af landet. Alt efter omfanget, vil SF- Kalundborg principielt være med til at finde midler til formålet.

O – Dansk Folkeparti

Igen vil svaret i nr.1 også her være en del af udvikling af hele Højbyen.

V – Venstre

Her arbejder vi rent faktisk med at gøre det bedre. I løbet af det sidste år, er der rejst en skulptur af J. Th. Lundbye, og vi har netop ændret et vejnavn fra Stejlhøj til Elise Sørensens Vej. Sirid Undset har både en skulptur og en skole opkaldt efter sig.

Men vi kan sikker gøre det langt bedre, og det vil vi gerne være med til

Ø – Enhedslisten

Et interessant forslag, som vi gerne vil være med til. De foreslåede personer er alle døde. I jeres forslag er der ingen personer fra modstandskampen under besættelsen, eller idrætspersoner. I et andet spørgsmål nævnte I Chr. II, som jo ”boede” 10 år i Kalundborg.

Spørgsmål 4: Om hvordan Kalundborg byder gæster velkommen

Vejene ind til Kalundborg er ikke ret indbydende. Man bliver simpelthen ikke modtaget som værdsatte gæster, når man kommer ad vejene eller med toget til Kalundborg. Tværtimod virker det ind i mellem som om, der er gjort alt for at gæster ikke skal føle sig velkomne.
Vores spørgsmål til politikerne er:
Vil I tage initiativer til at gøre Kalundborg og indfaldsvejene mere imødekommende overfor gæster, der kommer til byen?

A – Socialdemokratiet

Vi har i flere omgange selv talt om indfaldsvejene i Kalundborg og at de godt kunne trænge til en kærlig hånd. Vi har talt om træalléer, blomster og andet biodivsersitet, oppyntning af rundkørsler, plankeværk med fx streetart. Vi kunne i øvrigt godt tænke o, at ansætte en stadsarkitekt, der kan sikre sammenhængen i vores by og kommune. Så svaret på jeres spørgsmål er ja, vi vil gerne arbejde aktivt for at forskønne vores by (og i øvrigt også andre byer i kommunen) og også indfaldsvejene.

B – Radikale Venstre

Det er meget tydeligt, at det er en industriby man kommer til. Det vil være rigtig dejligt at blive mødt med noget fortællende kunst, når man kommer både øst fra og syd fra. Det kunne f.eks. være i vores rundkørsler.

C – Konservative

Ja. Forslag til dette modtages gerne.

D – Nye Borgerlige

For at svare på spørgsmålet kunne vi hos Nye Borgerlige godt tænke os og høre, hvad der ifølge Kalundborg Turistforening skal til for at gøre vores indfaldsveje mere indbydende? Måske har man allerede en plan? Måske foreligger der allerede et budget for planen? I så fald vil vi meget gerne se nærmere på det.

F – Socialistisk Folkeparti

Indfaldsvejene til byen er det første indtryk man får af byen, når man kommer til Kalundborg. Det er vigtigt at de fremstår pæne og vedligeholdte. Kalundborg Kommune skal gøre mere ud af indgangene til byen. I SF- Kalundborg vil vi være med til at understøtte initiativer der gør indfaldsvejene indbydende.

O – Dansk Folkeparti

Der er i dag store ombygninger af Holbækvej, samt omkring rundkørslen ved Tømmerup, når det er færdigt ser DF gerne at der bliver opsat informationstavler både her og ved Slagelsevej.

Tavler som DF fik sat op på P pladsen ved Vigedyssen på Herredsåsen.

V – Venstre

Det ville være godt, men er ret svært, da de fleste veje, jernbaner og bygninger ikke er kommunens.

Kommunen har ansvaret for Holbækvej fra ”Tømmeruprundkørslen”, og den ofre vi et ret stort beløb på at renovere med nye fortove, cykelstier, blomster mv. i disse år. Jeg synes faktisk det pynter ganske gevaldigt.

Staten ejer Hovvejen og hele rute 22 indtil til stationen. Her har vi flere gange forsøgt at få lavet forbedringer, og vi har også været i dialog med bygningsejere langs strækningen. Dette dog uden det store held.

BaneDanmark ejer hele jernbanestrækningen, og dem er vi løbende i dialog med, men vi kan heller ikke bestemme over dem

Blot for at anskueliggøre trægheden kan jeg oplyse dig om, at jeg i snart 12 år har forsøgt at få de ubrugte skinner op af vejen, så cyklister ikke skal falde i sporene. Det er ved at lykkes nu, men det er godt nok lang tid at skulle bruge på noget så simpelt.

Ovenstående skal ikke opfattes som om, at Venstre giver op – det gør vi ikke! Men mere for at give et indblik i, at man som kommune ikke bare kan bestemme over andre myndigheder og private lodsejere.

Ø – Enhedslisten

Vi er enige i, at det ikke er opmuntrende at køre ind syd fra gennem industriattraktionerne. Jeg har dog hørt nogle vækstbegejstrede borgerlige udtrykke begejstring over industriattraktionerne.

Nedenfor er henvisning til en forhøring om del af kommuneplan fra 2009.

FORHØRING OM DEL AF KOMMUNEPLAN 2009 OKTOBER 2008.

Udvikling og fornyelse i en del af Kalundborg midtby?

Og der er lavet andre planer om Kalundborg pt. behandler TMU en plan om Kordilgade. Og der er lokalplaner og kommuneplan, de ændres dog, hvis en investor ønsker at igangsætte byggeri etc. Vi tror ikke der er vilje til at afsætte de midler der skal til for at udvikle Kalundborg, Midtby, Højby etc.

Der skal afsættes mange midler, hvis man skal gøre sig håb om fondsstøtte, hvis vi fx skulle kunne udvikle Kalundborg, som fx Ribe er udviklet.

Spørgsmål 5: Om byens gæsters og besøgendes basale forhold

Byens gæster og byens borgere har nogle behov, der skal opfyldes for at sikre, at besøget i Kalundborg bliver en rigtig god oplevelse. Cykelturister og i det hele taget cyklister i Kalundborg lever livet farligt. Der mangler cykelstier og i det hele taget faciliteter for cyklister. Af andre behov, der skal opfyldes, er manglen på offentlige toiletter med badefaciliteter.
Vores spørgsmål til politikerne er:
Hvad vil I gøre for at rette op på de nævnte forhold, som ikke er nye krav, men forhold der er blevet diskuteret i årevis?

A – Socialdemokratiet

Vi vil gerne lave flere cykelstier både i Kalundborg by, men også i resten af kommunen. Vi vil dog prioritere sikre skoleveje. Vi har dog også drømme om supercykelstier, at forbinde byerne med cykelstier, omdanne værslevstien til en cykelsti med forskellige faciliteter, som man har gjort i Slagelse/Næstved kommune på de gamle banestrækninger, men det vil blive en prioritering blandt mange. Dog er der ikke tvivl om, at cykelstier står højt på vores ønskeliste.

B – Radikale Venstre

Der er 5 nye cykelstier på vej i 2021, og der vil blive lavet endnu flere i de kommende år. Den stigende cykelturisme vil også have behov for flere offentlige toiletter. Eller at der bliver henvist til de steder, hvor det på nuværende tidspunkt er muligt at få et bad.

C – Konservative

Vi vil gerne tage dette op ved flere tværpolitiske diskussioner i den nye kommunalbestyrelse og være med til at øge bevidstheden om dette og viljen til at prioritere økonomiske midler.

D – Nye Borgerlige

Nye borgerlige vil prioritere de projekter som kommunen allerede har sat i værk. Ligesom vedligeholdelse skal prioriteres. Da kommunen allerede har en økonomi der udfylder den fulde ramme vil vi ikke prioritere ekstra midler til dette område.

F – Socialistisk Folkeparti

I SF ønsker vi en sikker trafik for både borgere og besøgende. Vi har cykelstier højt på dagsorden da de mangler flere steder, især hvor trafikken er usikker for cyklister. Derfor arbejder vi på at få flere cykelstier i Kalundborg og cykelstier der forbinder kommunen.

I havneparken mangler der badefaciliteter til gæster der bader i havnen. Dem vil vi i SF-Kalundborg være med til at finde midler til.

O – Dansk Folkeparti

Som den eneste politiker, deltog undertegnede i udviklingsplanerne for Munkesøen. I disse planer, var der også tanker om at lave faciliteter for cyklister, både foreninger og turister.

V – Venstre

Det lyder lidt som om, at der ingenting sker på denne dagsorden. Vi har faktisk brugt en stor del af kommunens anlægsbudget de senere år i Kalundborg på både cykelstier og bedre faciliteter. Eksempelvis hele udbygningen af Havneparken med tilhørende faciliteter, cykelsti langs Holbækvej, ny vej med cykelsti over Herredsåsen (inkl. parkeringslomme til Vriedyssen), nye cykelstier langs Kloster Parkvej, nye cykelstier rundt i Stejlhøjhområdet, ny badebro ved Gisseløre, badefaciliteter i Havneparken (og her kommer yderlige udbygninger lige om lidt) helt ny cykelsti til Røsnæs, medfinansiering af Røsnæs Rundt inkl. Aktivitetshuset på Nyby Havn  osv.

Der kan sikkert gøres mere, men det vil være forkert at sige, at der intet er sket i årevis som spørgsmålet er formuleret.

Ø – Enhedslisten

Der er planlagt cykelstier i Kalundborg. I det hele taget er der afsat mange penge til Kalundborg by af en enig kommunalbestyrelse. Vi vil dog gøre opmærksom på, at der bor også mennesker andre steder i kommunen med behov for udvikling og trafiksikkerhed.

Spørgsmål 6: Om de frivillige foreningers aktivitet

Kommunen er stolt af at have mange frivillige, der arrangerer en masse forskellige aktiviteter til gavn for kalundborgenserne og for byens gæster. Men når kommunen ikke vil vise EM-fodbold på storskærmen i Havneparken eller arrangere andre fællesskabende aktiviteter men henviser til, at det er de frivillige foreninger, der skal arrangere og betale, så risikerer kommunen, at de frivillige siger fra, fordi der mangler det medskabende initiativ fra kommunens side.
Vores spørgsmål til politikerne er:
Vil I i kommunalbestyrelsen arbejde aktivt for medskabende aktiviteter sammen med de frivillige foreninger og arbejde aktivt for at understøtte de frivillige foreningers aktiviteter til gavn for byens borgere, gæster og turister.

A – Socialdemokratiet

Vi ønsker i det hele taget et tættere samarbejde både med borgere, borgergrupper, frivillige foreninger. Vi har forestillinger og drømme om et kulturråd, koordinatorer indenfor forskellige områder, hvor det er relevant og det gør samarbejdet mellem kommune og de frivillige foreninger nemmere. Vi vil gerne skabe foreningshuse/multihuse, faciliteter for de mange frivillige foreninger vi har i vores kommune. Vi kunne fx udnytte kommunale bygninger til dette.

For os er borgerinddragelse og samarbejde med foreninger, frivillige, engagerede borgere vigtigt. Vi mener, der er masser af ressourcer og ideer, der kan skabe en endnu bedre kommune, og det vil vi gerne udnytte i et samarbejde.

B – Radikale Venstre

Vi arbejder allerede på nuværende tidspunkt meget aktivt sammen med foreningslivet i Kalundborg. Kultur & Fritid og udvalget er meget optaget af det. Skulle der være nogen foreninger, som mangler kontakt eller samarbejde med kommunen, så er jeg ikke længere væk end et telefonopkald eller fremsendelse af en mail.

C – Konservative

Frivilligheden og de frivillige foreningers arbejde skal i langt højere grad understøttes politisk og økonomisk.

D – Nye Borgerlige

Hos Nye Borgerlige er vi helt enige i at det er kommunen som skal være primus motor på kulturelle tiltag såsom fodbold på storskærm, cykelløb, mv. i samarbejde med det frivillige foreningsliv. Vi mener desuden også at kommunen i højere grad skal bakke mere op omkring kulturelle initiativtagere blandt det private erhvervsliv, ikke mindst økonomisk.

F – Socialistisk Folkeparti

I SF-Kalundborg vil vi fortsat understøtte de frivillige foreninger i deres arbejde. Det er vigtigt at kommunen og de frivillige foreninger samarbejder om at skabe aktiviteter til gavn for borgere og turister.

O – Dansk Folkeparti

Naturligvis, vil DF understøtte alt frivillig arbejde i Havneparken, og alle andre steder i kommunen. Man skal blot tænke på, at bruger vi penge et sted, så mangler de et andet sted. Derfor er alt et spørgsmål om prioritering. Det var netop det der var problemet omkring EM- fodbold. Skulle vi have kørt børnenes Kulturbus i garage, eller taget pengene fra Forsamlingshusene, for at vise EM fodbold. Det bliver ikke med DF stemmer.

DF har ved mange lejligheder vist, at vi vil understøtte Turisme og Kultur.

V – Venstre

Igen synes jeg du strammer indledningen. Kommunen kunne grundet COVID-19 ikke være arrangør, men kunne stille rammerne til rådighed. Det er sandheden.

Men lad det ligge. Vi kan i Venstre sagtens købe ind på selve spørgsmålet, for det sker allerede i stor stil i dag. Lad mig fx bare nævne nogle få eksempler: PostNord Danmark rundt, hvor kommunen brugte 400.000 kr. på at få cykelløbet til Kalundborg + følgeomkostninger. Til næste år er det så Tour de France vi prioritere som bliver kæmpe stort. Vi har også sagt ja til at være startby for et meget stort motionscykelløb med tusindvis af deltagere. I det forløbende år støttede vi Lundbye festivalen og tømte kommunens kunstfond, så Lundbye kunne en statue.

Vores støtte er ikke begrænset til Kalundborg By, men hele kommunen. I 2022 afholdes DM i SKILLS i Høng med forventeligt 50.000 deltagere.

Så jo. Vi arbejder aktivt for at støtte aktiviteter sammen med frivillige. Niveauet har aldrig været højere, og det vil vi i Venstre fortsætte med.

Ø Enhedslisten

Vi synes det var for ringe og udtryk for nærighed at kommunen ikke kunne finde midlerne til at vise EM-fodbold på storskærmen i Havneparken. Kommunen kan ikke undvære de frivillige og de har konkret behov for dem til Tour de France, her er der krav om at kommunen skal stille med 200 frivillige. Der bliver også behov for frivillige når DM i Skills skal afvikles i april 2022 i Høng. Kalundborg burde værdsætte de frivilliges arbejde noget mere og sikre gode rammer og lokaliteter for frivillighed. Særlige de unges muligheder mangler meget. Og de unge er jo fremtiden!