Spørgsmål til kommunalpolitikkerne

Kære kandidater til Kalundborg kommunalbestyrelse

Kalundborg Turistforening har valgt at udarbejde en række spørgsmål til de politiske partier, der opstiller kandidater til kommunalvalget den 16. november 2021. Spørgsmålene stiller vi på baggrund af, at det er, som om ingen tager sig af turismeudviklingen i Kalundborg. Destination Sjælland varetager Kalundborgs interesser, sådan som hensigten er med Destination Sjælland. Det er et destinationsselskab, der skal varetage kommercielle destinationers interesser, og Kalundborg er ikke en kommerciel destination, det er Kalundborg Museum, Dyrehøj Vingård og andre steder i Kalundborg og omegn, men Kalundborgs turismeinteresser er der pt. kun Kalundborg Turistforening til at varetage, derfor spørgsmålene til politikerne. Spørgsmålene kunne have den fælles overskrift:

Vil I være med til at udvikle turismen til Kalundborg?

Spørgsmål 1: Om vedligeholdelse af byens seværdigheder og turistattraktioner

Kalundborg besøges hvert år af et stort antal turister og andre gæster, som kommer til byen, fordi de har familie eller venner i byen. Mange gæster kommer, fordi de vil opleve den femtårnede kirke, som de har hørt om i skolen og samtidig opleve Kalundborgs historie ved at besøge ruiner efter Esbern Snares borg og ruiner efter Kalundborg Slot, hvor mange bliver overraskede over, at det var her, Christian den 2. var fængslet de sidste ti år af hans liv, at det var hertil Dannebrog blev bragt, efter det var faldet fra himlen i 1219, at det var her kongerne holdt danehof, og her Kong Hans fik vedtaget udelelighedsbrevet den 31. maj 1494.
Det er blot nogle enkelte af Kalundborgs seværdigheder. For dem alle gælder, at de kun vedligeholdes nødtørftigt for den del, der er kommunens ansvar. Vores spørgsmål til politikerne er:
Vil jeres parti være med til at udvikle en vedligeholdelsesplan, og vil I budgettere med tilstrækkelige midler til at optimere vedligeholdelsen af seværdighederne således, at byens gæster oplever vel vedligeholdte seværdigheder, der giver gæsterne en god oplevelse og lyst til at komme igen?

Spørgsmål 2: Om turistinformation på bygninger

Blandt Kalundborgs turistattraktioner er bl.a. de 7 bevarede stenhuse fra middelalderen og en del andre flotte bygninger, som ved et diskret skilt med bygningens historie, evt. som QR-kode, vil kunne give gæsterne et unikt indblik i byens historie og udvikling. Vores spørgsmål til politikerne er:
Vil jeres parti i kommunalbestyrelsen arbejde aktivt for at sikre skiltning, QR-koder og anden relevant information til byens gæster?

Spørgsmål 3: Om de kendte personer, der har tilknytning til Kalundborg

Mange landskendte personer er født, opvokset i, bor eller har boet i Kalundborg. Her skal blot nævnes nogle få:
Esbern Snare, Kalundborgs grundlægger, Kalundborg borgerne indsamlede penge til en statue, som er opstillet på Torvet, men der er ingen information om, hvem Esbern Snare var.
Johan Thomas Lundbye Danmarks vel nok bedste guldaldermaler blev født i Skibbrogade og levede det meste af sit liv i Kalundborg. Lundbyes hoved er afbildet i form af en skulptur ved Adelgade indgangen til Vor Frue Kirke. Ved Lundbyes fødehjem i Skibbrogade 8 har Kalundborg Turistforening med indsamlede penge bekostet opsætningen af en mindetavle for Lundbye – anden information findes ikke om Lundbye.
Sigrid Undset er født i Gyths Gård, Torvet 12. Et lille skilt foran huset informerer ganske kort om Sigrid Undset.
Elise Sørensen opfinderen af stomiposen er født i Kalundborg – det var der ikke mange, der vidste, før Jan Gintberg skulle lave et fjernsynsprogram om Elise Sørensen.
Vores spørgsmål til politikerne er:
Vil jeres parti være med til at afsætte ressourcer til at sikre udbredelse af kendskabet til nogle af de mange landskendte personers relationer til Kalundborg?

Spørgsmål 4: Om hvordan Kalundborg byder gæster velkommen

Vejene ind til Kalundborg er ikke ret indbydende. Man bliver simpelthen ikke modtaget som værdsatte gæster, når man kommer ad vejene eller med toget til Kalundborg. Tværtimod virker det ind i mellem som om, der er gjort alt for at gæster ikke skal føle sig velkomne. Vores spørgsmål til politikerne er:
Vil I tage initiativer til at gøre Kalundborg og indfaldsvejene mere imødekommende overfor gæster, der kommer til byen?

Spørgsmål 5: Om byens gæsters og besøgendes basale forhold

Byens gæster og byens borgere har nogle behov, der skal opfyldes for at sikre, at besøget i Kalundborg bliver en rigtig god oplevelse. Cykelturister og i det hele taget cyklister i Kalundborg lever livet farligt. Der mangler cykelstier og i det hele taget faciliteter for cyklister. Af andre behov, der skal opfyldes, er manglen på offentlige toiletter med badefaciliteter. Vores spørgsmål til politikerne er:
Hvad vil I gøre for at rette op på de nævnte forhold, som ikke er nye krav, men forhold der er blevet diskuteret i årevis?

Spørgsmål 6: Om de frivillige foreningers aktivitet

Kommunen er stolt af at have mange frivillige, der arrangerer en masse forskellige aktiviteter til gavn for kalundborgenserne og for byens gæster. Men når kommunen ikke vil vise EM-fodbold på storskærmen i Havneparken eller arrangere andre fællesskabende aktiviteter men henviser til, at det er de frivillige foreninger, der skal arrangere og betale, så risikerer kommunen, at de frivillige siger fra, fordi der mangler det medskabende initiativ fra kommunens side. Vores spørgsmål til politikerne er:
Vil I i kommunalbestyrelsen arbejde aktivt for medskabende aktiviteter sammen med de frivillige foreninger og arbejde aktivt for at understøtte de frivillige foreningers aktiviteter til gavn for byens borgere, gæster og turister.