Kalundborg Turistforening logo

Generalforsamling

Generalforsamling Kalundborg Turistforening                                                        Billet til generalforsamling

Tirsdag den 15. marts kl. 17.00 i Kalundborg Vandrerhjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg

Aftenens program:
Kl. 17.00: Generalforsamling
Kl. 18.30: Middag
Kl. 19.45: Foredrag om eventyret ‘Carmen curlers’ af museumsinspektør Mads Findal Andreasen.

”Bliv en ny kvinde på 10 minutter!”

Museum Vestsjælland åbner den 18. oktober 2022 en stor udstilling om verdenssensationen fra Kalundborg: Hårvikleren – bedre kendt som Carmen Curlers.

Som optakt til udstillingen, der vil stå på Lindegården helt frem til 2024, og Danmarks Radios kommende store dramaserie Carmen Curlers vil museumsinspektør Mads Findal Andreasen fortælle om virksomheden, grundlæggeren Arne Bybjerg og de mange ansatte, Kalundborg og Vestsjælland i 1960’erne og -70’erne samt planerne for museets nye udstilling.

Foredraget lægger op til diskussion om Carmen Curlers som arbejdsplads og betydning for byen, tiden efter Clariols overtagelse og lukningen i 1990.

Alle er velkomne til at give deres besyv med.

Kl. 21.00: Tak for i aften

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2021
5. Indkomne forslag
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Det vil sige senest tirsdag den 1. marts.
6. Budgetforslag 2022 og kontingentfastsættelse
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 2 revisorer
10. Valg af 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes ved særskilt mail. Reserver aftenen allerede nu.
Du kan også vælge at tilmelde dig allerede nu ved at købe billet til middag og foredrag til

200 kr. for medlemmer/220 kr. for gæster på dette link: Billet til generalforsamling

eller til Kalundborg Turistforenings kasserer per mobilePay: 2422 3857, husk at skrive navn under kommentar.

eller ved at indbetale beløbet til bankkonto: reg.nr. 5367 kontonr. 247426, husk at angive navn

Gæster til middag og foredrag ankommer til kl. 18:30.

Dato

15 mar 2022
Expired!

Tid

17:00 - 21:00